ZWROT TOWARU:


Zgodnie z polskim prawem mają Państwo 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy zakupu towaru przez Internet bez podania przyczyny.


Czas na odstąpienie od umowy:

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia:

a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub

b) w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie zamówionych rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.


W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować o swojej decyzji firmę ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetmańska 67, 15-727 Białystok, e-mail: pomoc@najlepszyrower.pl, tel. 884 000 075 przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (wzór dostępny jest na stronie internetowej https://www.najlepszyrower.pl/page/zwroty-i-reklamacje-s-8.html).


Adres zwrotu:

Andzik Anna Bereziecka

Hetmańska 67

15-727 Białystok


Wraz ze zwracanym towarem prosimy o odesłanie:

a) oryginalnego dowodu zakupu

b) wydrukowany i wypełniony formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość


Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


Zwrot kosztu zakupionych towarów:

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy zakupu, w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonamy zwrotu środków w wysokości kosztu zakupionego towaru oraz zwrotu kosztu dostarczenia do Państwa produktu. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli wybrali Państwo sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu wyższej kwoty niż najniższa możliwa.

Koszty dostawy zwracanych do nas produktów pozostają po Państwa stronie.

W celu otrzymania zwrotu środków zobowiązani są Państwo do odesłania do nas zamówionych produktów w ciągu 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy, aby odstąpienie od umowy było właściwe. Ze zwrotem środków możemy wstrzymać się do momentu dostarczenia do nas zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania.

Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, w jaki dokonano sposobu zapłaty, chyba że wyrażą Państwo zgodę na inną formę zwrotu, z którą nie wiążą się dodatkowe koszty.


Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy w wyniku korzystania z nich w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


………………..

miejscowość, data

………………..

imię, nazwisko, adres konsumenta

………………..

nr telefonu, e-mail

………………..

nazwa i adres przedsiębiorstwaOŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr …………….. zawartej dnia .................……. dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………


………………..

podpis konsumenta


(W przypadku osób dokonujących płatności przy odbiorze gotówką, istnieje możliwość zwrotu środków na rachunek bankowy, który podadzą Państwo w oświadczeniu.)


Proszę o przesłanie zwrotu środków na rachunek bankowy nr ………………………………….., nazwa banku…………………..


………………..

podpis konsumenta
REKLAMACJA


Każda osoba kupująca produkty w naszym sklepie ma możliwość ich zareklamowania. Jeśli zauważą Państwo wadę zakupionego produktu podlegającą reklamacji, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym za pośrednictwem kontaktu mailowego pomoc@najlepszyrower.pl lub telefonicznie pod numerem 884 000 075.


Przebieg reklamacji:

1. Kontakt z pracownikiem sklepu – prosimy o zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem e-maila na adres pomoc@najlepszyrower.pl lub telefonicznie pod numerem 884 000 075

2. Przesłanie produktu – po kontakcie z nami prosimy o przesłanie reklamowanego produktu i formularza reklamacyjnego na adres Andzik Anna Bereziecka, ul. Hetmańska 67, 15-727 Białystok

3. Zbadanie zgłaszanych problemów – otrzymany produkt zostanie sprawdzony przez naszych specjalistów.

4. Rozpatrzenie reklamacji – w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji otrzymają Państwo decyzję odnośnie jej rozpatrzenia.


Podstawa reklamacji:

a) Reklamacja obejmuje produkty, w których ujawnione zostały wady w trakcie ich użytkowania.

b) Reklamacja dotyczy także produktów, w których odkryto wadliwość podczas rozpakowywania przesyłki.

c) Reklamacja odnosi się również do towarów niezgodnych z opisem zamieszczonym na stronie sklepu internetowego najlepszyrower.pl.

d) Zareklamować można także zamówienia otrzymane z brakami – wówczas pokryjemy koszt przesłania brakujących towarów.


Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w trakcie niewłaściwego użytkowania produktu przez Klienta oraz powstałych w tego następstwie śladów i zniszczeń wcześniej niestwierdzonych na produkcie.


Reklamacja może odbyć się na podstawie:

a) rękojmi

b) gwarancji


W przypadku złożenia reklamacji mogą się Państwo ubiegać o jedną z trzech form działania:

a) wymiana towaru na nowy

b) naprawa towaru

c) zwrot pieniędzy


Rozpatrzymy każdą reklamację, która zostanie do nas przez Państwa zgłoszona. Zespół specjalistów, który posiadamy ma szeroką wiedzę w zakresie rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych, dlatego mogą być Państwo pewni ich kompetencji i umiejętności. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji pokrywamy koszty dostarczenia do nas reklamowanego produktu na podstawie otrzymanego od Państwa dowodu nadania przesyłki z kwotą za jej uiszczenie.


Każdy konsument ma możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia z tego tytułu swoich roszczeń. Umożliwia to m.in. Platforma ODR (ODR – Online Dispute Resolution), będąca interaktywną stroną internetową zapewniającą jeden punkt dostępu zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców chcących pozasądowo rozwiązać spór odnośnie towarów zakupionych przez internet w kraju i za granicą. Dzięki dostępności strony we wszystkich językach państw należących do Unii Europejskiej, z łatwością mogą korzystać z niej podmioty i osoby zamieszkujące kraje Wspólnoty Europejskiej.


Na wszystkie oferowane przez nas produkty dajemy 2 lata gwarancji!
Wzór formularza reklamacyjnego


……………….

miejscowość, data

……………….

imię i nazwisko

……………….

adres

……………….

nr telefonu, e-mail

……………….

nazwa i adres przedsiębiorstwa


FORMULARZ REKLAMACYJNY


Numer zamówienia lub faktury: ……………..

Nazwa reklamowanego produktu: ……………..

Wartość reklamowanego produktu: ……………..

Data zakupu: ……………..

Data zauważenia wady: ……………..

Opis przyczyny reklamacji: ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………


Oczekiwania kupującego co do sposobu rozpatrzenia reklamacji*:

1. Naprawa towaru

2. Wymiana towaru na nowy

3. Zwrot pieniędzy


Podstawa reklamacji*:

1. Gwarancja

2. Rękojmia


……………..

podpis konsumenta


* Właściwe podkreślić